Aj potraviny môžu byť takýmto vďačným umeleckým objektom