Analýza je veľmi dobrý a účinný nástroj, pomocou ktorého vie spoločnosť a jednotlivec prehodnotiť svoj aktuálny stav a pôsobenie. Veľmi dôležité je, aby vedela organizácia v závere správne posúdi&#