DNA z 5 700-ročnej žuvačky odhaľuje podrobné informácie o mladej Dánke, ktorá ju žula