Dnešný deň v histórii – 29. marca 1974 sme vďaka Marineru získali informácie, z ktorých ťažíme dodnes