Dnešný deň v histórii – Etna sa opäť prebúdza a začína ničiť

344