Dôkazy, ktoré potvrdzujú to, že ako Homo Sapiens, sme na našej planéte už viac ako 5000 rokov