Historická foto : DynaTAC 8000x, prvý komerčne dostupný mobilný telefón

1367