Hlavným dôvodom toho, prečo sú ľudia slobodní je, že nevedia flirtovať