Holandsko má tak málo väzňov, že zatvárajú väznice alebo ich prepožičiavajú na iné účely