Japonský miliardár zaplatí 8 ľuďom prelet okolo Mesiaca

663