Jeho sochy sú porozmiestňované po celom svete a sú viac ako úchvatné