Keď je obloha lepším umelcom ako človek a k dotvoreniu jej diela veľa netreba