Historické fotografie

Od vynálezu fotografie sme dokázali históriu navždy zvečniť a priblížiť sa tak dobe, ktorú sme nemali možnosť zažiť na vlastnej koži. Pozrite si spolu s nami historické fotografie známych osobností, udalostí ale aj miest a obcí.  Ak disponujete tými zo Slovenska, neváhajte nám ich zaslať !

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám novú sériu zaujímavých fotiek zo života v minulosti. Uvidíte významné osobnosti, významné udalosti a silné momenty z obdobia vojny. Dnes uvidíte ako...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám novú sériu zaujímavých fotiek zo života v minulosti. Uvidíte významné osobnosti, významné udalosti a silné momenty z obdobia vojny. Dnes uvidíte ako...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám novú sériu zaujímavých fotiek zo života v minulosti. Uvidíte významné osobnosti, významné udalosti a silné momenty z obdobia vojny. Dnes uvidíte záber...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám novú sériu zaujímavých fotiek zo života v minulosti. Uvidíte významné osobnosti, významné udalosti a silné momenty z obdobia vojny. Dnes uvidíte napríklad...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám opäť novú sériu výberových fotografií z minulosti, ktoré vám poskytnú nový pohľad na bežný život v minulosti, dôležité osobnosti a významné udalosti....

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám novú časť série zaujímavých fotiek z minulosti, ktoré vám ukážu nový pohľad na históriu. Dnes uvidíte napríklad na mladého chlapca Franka Sinatru,...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám novú časť obľúbenej série historických fotografií, ktoré vám priblížia život v minulosti, alebo unikátne zábery historických udalostí a osobností. Dnes uvidíte záber...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám unikátne fotografie významných historických osobností, udalostí, ale aj bežného života v dobách minulých. V dnešnej časti uvidíte sympatického herca Brada Pitta pred...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám unikátne zábery z minulosti, ktoré vám priblížia život ľudí v minulých dobách. Uvidíte mladého herca tohtoročného veľkofilmu Joker, záber zo života ľudí...

Historické fotografie, ktoré vás vrátia do minulosti a zanechajú vo vás celú škálu pocitov...

Prinášame vám ďalší výber historických fotografií, ktoré vám priblížia život v minulosti. Dnes uvidíte už neexistujúce povolanie rozsvecovača lámp v akcii, pôvodný nočný klub...