Model pracoval na svojej čeľusti po dobu dvoch mesiacov a ukázal výsledky