Na miesta, odkiaľ ľudia počas týchto dní a týždňov „vymizli“, sa vrátila zver