Rok 2020 bol doposiaľ najteplejším rokom v histórii

254