Slovensko je veľká krajina v roztomilom balení. Máme v svojich končinách všetko. Od kultúrnych pamiatok, cez historické mestá až po prírodné krásy zahŕňajúce údolia, kopce až hory. Avšak naša krásna domovina neponúka len vznešenú históriu a pôvabnú faunu a flóru.

Nájdu sa v nej aj veľmi šikovní a vzdelaní ľudia. A nielen teraz ale bolo to tak vždy. Preto si predstavíme niekoľko slovenských vynálezcov z minulosti, ktorí sa podieľali na budovaní moderného sveta.

Vynálezca: Ján Bahýľ (1856-1915)

Rodák zo Zvolenskej Slatiny. Patril do evanjelickej rodiny a študoval na gymnáziu vo Zvolene. Potom putoval do vyššej vojenskej odbornej školy. Keďže je na tomto zozname, nabáda to k tomu, že mal veľmi veľké technické nadanie. K jeho počinom patria rôzne zlepšenia a vylepšenia delostreleckej techniky ale ja železničnej dopravy.

Prišiel prelomový rok – 1894. Vtedy vypracoval návrh konštrukcie helikoptéry. Avšak s poháňaním ľudskej sily. O rok na to dostal povolenie skonštruovať tento patentový návrh.

 

Najznámejší slovenský vynálezca: Štefan Banič (1870-1941)

Narodený v Neštichu. Absolvent ľudovej školy. Dokonca emigroval do USA. Tam roku 1913 zostrojil prvý prototyp padáku. Keďže rok predtým bol svedkom havárie lietadla, očividne hop to inšpirovalo. Jeho vynýález bol dáždnikového typu a upevňoval sa pomocou popruhov na telo. Konštrukcia bola teleskopická a vyriešila problém s plávaním vo vzduchu. Po zoskoční z viacerých budov a dokonca aj lietadla mu roku 1914 vydal Patentový úrad vo Washingtone patent na Baničov padák.

 

Ján Dopjera (1893-1988)


Slovensko-americký vynálezca. A nielen to, taktiež podnikal a vyrábal. A v čom? No v strunových nástrojoch. Medzi jeho významné vynálezy patrí rezonančná gitara s názvom – DOBRO. Podieľal sa významne aj na tvorbe elektrickej gitary.

Pravdepodobne mu bol tento dar hudby a sluchu predurčený ale časť mal aj zo zázemia. Narodil sa v mestečku Stráže. Síce do mlynárskej rodiny, avšak s otcom huslistom. Vedel hrať hneď na niekoľko nástrojov.

Rodina musela z ekonomických dôvodov v roku 1913 opustiť Slovensko a putovala do Los Angeles. Tam sa začala rozvíjať jeho kariéra. Najprv opravoval a vyrábal, potom žiadal o patenty.

 

Ján Farkaš (1923-1999)

Pôvodom z Modry. Narodení v medzivojnovom období. Vynašiel nápoj z hrozna bez alkoholu. No pre niekoho nič moc, keďže prvotne chceme piť nápoje z hrozna s obsahom alkoholu aspoň s cca 12 %. Vlastne, on aj víno vyrábal, ale to vynájsť nemusel. Keď mu roku 1948 znárodnili podnik a následne ho prepustili. Chopil sa šance a prijal prácu v Pezinku.

Štátna zakázka nariadila vyrobiť nápoj z hrozna, ktorý by konkuroval kolovým nápojom zo západu. V skratke to mal byť hrdý socialistický výrobok. Bohužiaľ po reštitúcií mu síce vrátili jeho vinárstvo, ale patent na najslavnejší slovenský nealkoholický nápoj – Vinea neostal v jeho rukách. A nikdy na ňom nezbohatol.

TIP na kvíz: Otestujte svoje vedomosti o vynálezcoch v našom kvíze !

Ľudovít Greiner (1799-1882)

Slovensko je známe svojimi lesmi. A práve pán Greiner v rokoch 1826-1828 spravoval lesy v Jelšave. Bol popredným lesným hospodárom. Pod jeho ochranou bolo až 69 ha lesa. To, že sa vedel dobre starať o drevo rastúce kolmo ho ešte nepriviedlo na tento zoznam. Bol to práve on, kto zostrojil ,,Greinerov výškomer´´. Nič šokujúce, veď je pomenovaný po ňom. Čo týmto vynálezom dosiahol? V podstate meral výšku stromov.

Pripisuje sa mu ale aj niečo iné. Ako prvý dokázal určiť najvyšší vrch Tatier. Viedli sa dlhé nezhody a každý pripisoval prvenstvo tomu štítu, ktorý mal hneď za domom.

Greiner pomocou meraní, výpočtov a pozorovaní určil ako najvyšší vrch Gerlachovský štít. Ten má toto prvenstvo dodnes. Meraním určil výšku na 2641 metrov nad morom. Dnešná presnejšia metóda to ustanovila na 2655 metrov nad morom.

Jozef Murguš (1864-1929)

Priekopník v telekomunikácií. Rodák z Tajova. V záľube mal maliarstvo. Ako sa môže maliar presláviť v telekomunikačných technológiách? Tak, že dokázal uskutočniť rádiový prenos hovoreného slova pred obecenstvom. Týmto siahodlhým opisom sa len snažím povedať, že vynašiel rádio. Dokázal uskutočniť prenos rádiového spojenia medzi obcami vzdialenými 30 km od seba. nIch starostovia to dokonca potvrdili aj písomne.

Medzi ďalšie vynálezy v ktorých má prsty sú: elektrický transformátor, bezdrôtová telegrafia, zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn a tiež ich detektor, dokonca navijak na udicu.

Popritom mal aj dosť voľného času na zberateľskú činnosť. Pretože ešte si vedel nájsť chvíľu na zbieranie húb, rastlín či minerálov.

 

Slovenský vynálezca : Aurel Stodola (1859-1942)

Aurel Stodola

Pôvodom z Liptovského Mikuláša narodený do evanjelickej rodiny. Zmaturoval v Košiciach a následne študoval techniku v Budapešti. Následne pokračoval vo vzdelávaní v Zürichu. Pôsobil na svetovej úrovni a dokonca mu bolo umožnené si vytvoriť vlastné laboratórium, kde experimentoval. Udržiaval kontakt aj s Albertom Einsteinom.

Medzi jeho najväčšie úspechy sa dajú pokladať jeho znalosti a výpočty v oblasti parných turbín. Skonštruoval tepelné čerpadlo. Dodnes prináša teplo pre radnicu v Ženeve.

Celý jeho život zasvätil vede. Podporoval sociálne znevýhodnených študentov a rozvoj vedy v podobe finančných fondov.

 

Jozef Karol Hell

Jozef Karol Hell
Foto: Banskastiavnica.sk

Rodák z Banskej Štiavnice narodený roku 1713. K technickému smeru mal očividne blízko po svojom otcovi, ktorý pracoval ako inžinier v baniach v Štiavnici a Jozef pokračoval len v jeho šľapajách.

Stal sa známym kvôli sofistikovanému baníckemu prístroju a pumpe. A čo bolo na tomto vynáleze prevratné? No to, že ako prvý použil na pohon vody z bane nového hráča v tejto tažkej práci – stlačený vzduch. Zostrojil pumpu na stlačený vzduch.

Okrem vynálezov rôznych čerpacích strojov pre baníctvo skonštruoval aj čističku baníckeho vzduchu a stroj na vháňanie čerstvého vzduchu so podzemia baní. Všetky tieto vynálezy (stroje) pomohli zlepšiť pracovné podmienky baníkov a tým zvýšiť ich životný štandard.

 

Jozef Maximilián Petzval

 Jozef Maximilián Petzval
Foto: wikimedia

Spiš. To je miesto odkiaľ pochádza tento inovátor a vynálezca. Očividne sa sem tam naší moderný politici mýlia, keď hovoria, že na východe nič nie je. Narodilo sa tam veľa šikovných, inteligentných a vzdelaných Slovákov. Medzi nich patrí aj pán Petzval narodený v Spišskej Belej. A prečo sa môže pýšiť miestom na tomto zozname?

Patrí medzi vynálezcov modernej optiky. Bol to fyzik, matematik a vynálezca, ktorý roku 1840  navrhol dva objektívy – krajinársky a portrétový. Vynález svetového významu. Ta matematika mu pomohla s výpočtami a vďaka tomu bol schopný skonštruovať objektív až so 16-násobne vyššou priepustnosťou skla.

Táto priepustnosť umožnila skrátenie expozície na čas kratší ako minúta. Že sa vám to zdá dlho? No predtým to bolo v priemere od piatich minút až do pol hodiny. Čo by asi hovoril na dnešné chytré telefóny s objektívmi po celej zadnej strane.

Vynálezca: Štefan Anián Jedlík

Foto: wikimedia

Anián neznie úplne slovensky, ale jeho slovenský pôvod sa nedá zaprieť. Narodil sa v obci Zemnné v okrese dnešných Nových Zámkov. Pôsobil v aktívnych rokoch ako fyzik. Bol prvý kto na svete objavil možnosť premeny elektrickej energie na mechanický rotačný pohyb a vynašiel elektromotor.

Fungoval na elektromagnetickom princípe a vykonával priamy rotačný pohyb – Jedlíkovo dynamo. Rovnako sa aj zapodieval galvanickými článkami a akumulátormi.

Skonštruoval niekoľko demonštračných, fyzikálnych a elektrotechnických prístrojov. Dokonca aj zariadenie na výrobu sódovej vody. V Uhorsku sa tak stal vynálezom, ktroý sa preslávil ešte za jeho života.

 

Ján Andrej Segner

Ján Andrej Segner
Foto: wikimedia

Narodený v Bratislave v roku 1704. Rodičia pochádzali z Nemecka. Tých nálepiek s povolaniami mal trošku viac – vynálezca, matematik lekár, fyzik, astronóm a botanik. Jeho rodný dom stojí dodnes v Bratislave – patrí do zoznamu chránených kultúrnych pamiatok.

Vynájdením – Segnerovho kolesa sa stal jedným z najvýznamnejších fyzikov osemnásteho storočia. Konštrukcia vynálezu funguje na princípe efektu prúdu vody vytekajúceho z valcovej nádoby, ktorá ma na dne veľa horizontálnych ramien zatočených v jednom smere. Voda pretekajúca cez ramená otočí celú nádobu späť v opačnom smere.

Bol považovaný za popredného prírodovedca svojej doby, dokonca bol členom Pruskej akadémie vied v Berlíne a Kráľovskej spoločnosti v Londýne a Ruskej akadémie vied v Petrohrade.

 

John Daniel Hertz

John Daniel Hertz
Foto: wikimedia

Skribiňa .To je rodisko tohto Slováka. Rok narodenia 1879. Keď mal len 3 roky jeho rodina emigrovala do USA. Tam sa aspoň jemu darilo, pretože roku 1915 založil Yellow Cab Company v Chicagu. Spoločnosť, ktorá ponúkala taxi služby za prijateľné ceny. Predpokladal, že ak bude mať najnižšie ceny bude mať vyšší potenciál úspechu. Netrvalo to dlho a jeho žlté legendárne taxíky boli známe nie len v Chicagu ale rozšírili sa naprieč celými Spojenými štátmi americkými.

Po tomto úspechu nelenil a založil ďalšiu spoločnosť. The Herz Corporation. Jedna z najväčších a najznámejších spoločností poskytujúca prenajímanie áut. Samozrejme pomenovaná po ňom.

Typický americký sen, ktorý sa stal skutočnosťou.

 

 

Súčasný vynálezca: Miroslav Trnka

Miroslav Trnka
Foto: wikimedia

Trošku súčasnosti. Trnavčan narodený v roku 1961. ESET pozná snáď každý Slovák. Známa softvérová spoločnosť poskytujúca antivírusové produkty nielen pre jednotlivcov, ale aj pre veľké korporáty. Pán Trnka spolu s pánom Paškom vytvorili prvú verziu oceňovaného NOD32 antivírusového programu.

Obdržal aj Rad Ľudovíta Štúra za jeho zásluhy a rozvoj IT na Slovensku.

 

Slovo na záver

V článku bola predstavená len hŕstka Slovákov pôsobiacich na poli výskumu a vynaliezania. Stojí za nimi množstvo práce a odhodlania. Síce je Slovensko svojimi hranicami malé, ale náš vplyv a odkaz v podobe vedeckých objavov a vynálezov vo svete nie je zanedbateľný. Ak poznáte ešte nejakých vynálezcov, ktorí by si zasluhovali byť v článku podeľte sa o jeho meno v komentároch.

Foto: wikimedia, youtube, facebook

Veronika Lokšová
Volám sa Veronika. Študujem Veterinárnu hygienu a ekológiu v Brne. Zaujímam sa o životné prostredie a udržateľný spôsob života. Medzi moje najobľúbenejšie kratochvíle patrí jazda na koni, venčenie mojej kólie a fotografovanie prírody.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.