V anglických školách mobilom čoskoro zrejme odzvoní, plánujú totiž žiakom zakázať ich používanie