V Koloseu vybudujú zaťahovacie poschodie, na ktorom sa budú konať kultúrne akcie