Viac ako 1 z 5 zdravotníkov trpí počas pandémie duševnými problémami

116