Vo Vermonte bude dočasne sídliť stredná škola v priestoroch nákupného centra